Deset doporučení pro audioknižní vydavatele

 

Jako dlouholetý posluchač mluveného slova jsem si časem vytvořil kritéria, podle nichž posuzuji úroveň audioknih. Je jich dost a jsou docela přísná, ale rozhodně ne nereálná. Tituly, které je všechna splňují, existují. Proč se tedy spokojit s průměrem?

Pokusil jsem se sestavit deset bodů určených audioknižním vydavatelům. Původně jsem je nazval Desaterem přikázání, pak jsem ale zjistil, že podobný pamflet už kdysi Kdosi sepsal, a proto jsem název trochu poupravil. Nedělám si naději, že si je vydavatelé nechají zarámovat a pověsit nad svým pracovním stolem, či že se jimi budou dokonce řídit. Pokud ale zaseju alespoň semínko, může z něj časem vyrůst krásný audioknižní strom.

Třeba i vás, čtenáře našeho blogu, bude zajímat, co já osobně považuji při výrobě audioknih za podstatné a jak v mých očích mohou hřešit audioknižní vydavatelé. Ale však proč ne, v porušování pravidel je krása a ani pánubohu to vždycky nevychází jak by chtěl…

1. Ve zvukové zpracování věřiti budeš

Nezlomná víra ve smysl a krásu audioknih je základem pro to, aby vydavatel produkoval kvalitní tituly. Platí to obecně a ve všem – pokud věříte tomu, co děláte, děláte to lépe. Po celou dobu přípravy každého titulu musí vydavatel myslet především na audioknihu. Na to, aby byla ve všech ohledech perfektní, na to, aby přinášela svým posluchačům opravdový zážitek.

2. Neutrhneš ostudu sobě ni ostatním

To se trošku váže k přikázání prvnímu – jestliže vydavatel zanedbá některou ze složek audioknihy, třeba nechá nahrávku pořídit v neprofesionálních podmínkách, snižuje tím celkový obraz audioknižního trhu. Nový posluchač, kterému se do rukou a do uší dostane taková odbytá audiokniha bude zklamán a jen těžko se odhodlá k dalšímu pokusu.

3. Jen kvalitní předlohy vybírati budeš

To je samozřejmě velmi podstatné. Pokud mají audioknihy přinášet i něco víc než jen proud slov, je třeba nepodcenit literární kvalitu předlohy. Ani zvukové zpracování totiž nedokáže zázraky a umění z podprůměrné literatury neudělá. Jestliže tedy chceme, aby audioknihy, stejně jako umění obecně člověka rozvíjelo a povznášelo, je třeba pečlivě volit zpracovávanou látku.

4. Text vždy vhodně pro audioknihu upravíš

Vnímání sluchem funguje jinak než četba a na to je třeba alespoň trošku myslet. Je to podobné jako u filmu – ani jeho scenáristé si nemohou dovolit převést literární předlohu na plátno slovo od slova, záběr od záběru. Je třeba využít toho, co má audiokniha proti knize navíc, totiž interpretaci. Právě interpret umí posluchačům zprostředkovat třeba emoce postav, aniž by je musel opsat slovy.

5. Interpreta pečlivě vybírati budeš

Hlasové herectví je jedna z nejobtížnějších disciplín, což neopomíná zdůraznit každý audioknižní interpret. Ne každý si s ním dokáže poradit – dobrý filmový či divadelní herec nemusí být zákonitě dobrým vypravěčem. Zároveň je třeba vždy myslet na to, aby interpret hlasově odpovídal postavě či příběhu. Jen těžko by mohla drsný severský thriller číst jinde skvělá Aťka Janoušková.

6. Nenecháš interpreta samotného

Výsledná podoba audioknižní adaptace, odhlédnu-li nyní od prací technických, by měla být vždy společným dílem interpreta a režiséra. Režisér (často dramaturg a autor úprav v jedné osobě) je tím, kdo vede herce k producentově vizi o podobě audioknihy. On je tím, kdo rozhodne o správné výslovnosti, kdo určí tempo vyprávění. Ale protože sám nedokáže naplnit své představy, potřebuje k tomu interpreta 🙂

7. Libými zvuky a hudbou nahrávku obdaříš

Není samozřejmě třeba dělat z audioknihy koncert České filharmonie. Hudba a zvuky ale mohou aktivně navozovat kýženou atmosféru a dopomoci audioknize ke statusu špičkové zvukové adaptace. Zároveň platí ono známé „všeho s mírou“ – není třeba každé čtené otevírání dveří doprovázet zvukovým efektem.

8. Vše vždy úhledně zabalíš

Proč by nemohla audiokniha krásně vypadat? Zvláště, když se stále ještě z větší části prodává prostřednictvím CD. Zručný grafik dokáže posluchačům připravit i potěchu pro oko, srdce archiváře zaplesá, když je obal obsahuje i vyčerpávajícími informacemi o tvůrcích. Vůně čerstvě rozbaleného CD a první dotyk – to jsou radosti.

9. Mezi všechen lid dílo své dostaneš

Když už je audiokniha hotová, mělo by být cílem vydavatele dostat ji mezi co největší počet lidí všemi dostupnými kanály – prodejem v kamenných obchodech i digitální distribucí. Zároveň je třeba podílet se spolu s prodejci na propagaci audioknihy, aby o ní věděli i v té nejzapadlejší vísce. Pak se nebudou moci vymlouvat.

10. Nikdy se pod cenou neprodáš

Úsilí, které každé audioknize vydavatel věnuje, musí být po zásluze odměněno. Náklady jsou nemalé (zvláště při dodržení všech bodů desatera) a měly by být pokryty. Proto není moudré nabízet audioknihy posluchačům v rámci velkých plošných slev a jiných akcí. Vzniká nebezpečí, že audioknihy pak budou trvale vnímány jako něco cenově nadhodnoceného.